So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hotline: 0914.356.507

EnglishVietnamese

0914.356.507

Máng nhựa đi dây

 • Máng 100x100 - Máng nhựa đi dây 100x100 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 100x100 - Máng nhựa đi dây 100x100 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 100 - Rộng 100 - Dài 1700 mm 

  229.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Máng 80x100 - Máng nhựa đi dây 80x100 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 80x100 - Máng nhựa đi dây 80x100 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 80 - Rộng 100 - Dài 1700 mm 

  187.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Máng 60x60 -Máng nhựa đi dây 60x60 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 60x60 -Máng nhựa đi dây 60x60 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 60 - Rộng 60 - Dài 1700 mm 

  94.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Máng 80x80 - Máng nhựa đi dây 80x80 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 80x80 - Máng nhựa đi dây 80x80 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 80 - Rộng 80 - Dài 1700 mm 

  149.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Máng 40x60 - Máng nhựa đi dây 40x60 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 40x60 - Máng nhựa đi dây 40x60 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 40 - Rộng 60 - Dài 1700 mm 

  78.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Máng 40x40 - Máng nhựa đi dây 40x40 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 40x40 - Máng nhựa đi dây 40x40 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 40 - Rộng 40 - Dài 1700 mm 

  67.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Máng 25x60 - Máng nhựa đi dây 25x60 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 25x60 - Máng nhựa đi dây 25x60 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 25 - Rộng 60 - Dài 1700 mm 

  67.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Máng 25x40 - Máng nhựa đi dây 25x40 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 25x40 - Máng nhựa đi dây 25x40 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 25 - Rộng 40 - Dài 1700 mm 

  60.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Máng 25x30 - Máng nhựa đi dây 25x30 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Máng 25x30 - Máng nhựa đi dây 25x30 - Ống luồn dây Ấn Độ

  Ống luồn dây bằng nhựa có răng lược
  Cao 25 - Rộng 30 - Dài 1700 mm 

  49.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết