So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hotline: 0914.356.507

EnglishVietnamese

0914.356.507

Sản Phẩm

Sản Phẩm

 • Thanh nối cầu đấu CTS2.5 và CTS4 - bộ ốc vít nối cầu CTS2.5 CTS4 - Cầu đấu Ấn Độ - Phụ kiện cầu đấu

  Thanh nối cầu đấu CTS2.5 và CTS4 - bộ ốc vít nối cầu CTS2.5 CTS4 - Cầu đấu Ấn Độ - Phụ kiện cầu đấu

  Nối 4 + Ốc vít (4 cái) : 9.200/bộ
  Nối 10 + Ốc Vít: 22.000/bộ

  22.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu đấu trung tính mắt rời - Cầu trung tính - Cầu trung tính tiếp địa - Cầu đấu Ấn Độ

  Cầu đấu trung tính mắt rời - Cầu trung tính - Cầu trung tính tiếp địa - Cầu đấu Ấn Độ

  Cầu trung tính tiếp địa
  Dùng cho dây 0.5-4mm2
   

  16.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu đấu trung tính mắt rời - Cầu trung tính - Cầu trung tính tiếp địa

  Cầu đấu trung tính mắt rời - Cầu trung tính - Cầu trung tính tiếp địa

  Cầu trung tính tiếp địa
  Dùng cho dây 0.5-4mm2
   

  16.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu đấu có cầu chì F4U - TERMINAl cầu chì CSFL4U - Cầu đấu nối điện có cầu chì - Cầu đấu Ấn Độ

  Cầu đấu có cầu chì F4U - TERMINAl cầu chì CSFL4U - Cầu đấu nối điện có cầu chì - Cầu đấu Ấn Độ

  Cầu đấu có cầu chì - có led báo
  Dùng cho dây 0.5-4mm2
  6.3A - 750V - 0.5Nm

  27.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu đấu ngắt mạch dòng CDTTU - Cầu Dòng DISCT6U - Cầu đấu mạch áp - Cầu kẹp áp - Cầu đấu dây Ấn Độ

  Cầu đấu ngắt mạch dòng CDTTU - Cầu Dòng DISCT6U - Cầu đấu mạch áp - Cầu kẹp áp - Cầu đấu dây Ấn Độ

  Cầu dòng CDTTU - DISCT6U
  Dùng cho dây 1.5-6mm2
  41A - 750V - 1.2Nm

  24.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu Đấu Mắt Rời Hanyoung Nux HYT 15A 1P

  Cầu Đấu Mắt Rời Hanyoung Nux HYT 15A 1P

  5.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu Đấu Mắt Rời Hanyoung Nux HYT 25A 1P

  Cầu Đấu Mắt Rời Hanyoung Nux HYT 25A 1P

  6.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu Đấu Hai Tầng Mắt Rời Hanyoung Nux HYT 15AW1P

  Cầu Đấu Hai Tầng Mắt Rời Hanyoung Nux HYT 15AW1P

  8.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu Đấu Hanyoung Nux HYT 30A 6P Copy 10/08/2019 10:56:11

  Cầu Đấu Hanyoung Nux HYT 30A 6P Copy 10/08/2019 10:56:11

  27.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu Đấu Hanyoung Nux HYT 30A 4P Copy 10/08/2019 10:56:09

  Cầu Đấu Hanyoung Nux HYT 30A 4P Copy 10/08/2019 10:56:09

  22.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu Đấu Hanyoung Nux HYT 20A 20P Copy 10/08/2019 10:56:06

  Cầu Đấu Hanyoung Nux HYT 20A 20P Copy 10/08/2019 10:56:06

  56.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Cầu Đấu Hanyoung Nux HYT 20A 20P

  Cầu Đấu Hanyoung Nux HYT 20A 20P

  56.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
1 2 3 4 5