So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hotline: 0914.356.507

EnglishVietnamese

0914.356.507

Vỏ tủ

 • Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 600x800x250. Vỏ Tủ Điện 60x80x25

  Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 600x800x250. Vỏ Tủ Điện 60x80x25

  • Kích thước: Rộng 600 - Cao 800 - Sâu 250 (mm)
  • Độ dày: ~ 1.0mm
  • Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  • Mô tả: 1 lớp cánh, 1 tấm gá thiết bị, khóa tay cầm, khoét lỗ đáy

  1.100.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 400x600x200. Vỏ Tủ Điện 40x60x20.

  Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 400x600x200. Vỏ Tủ Điện 40x60x20.

  • Kích thước: Rộng 400 - Cao 600 - Sâu 200 (mm)
  • Độ dày: ~ 1.0mm
  • Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  • Màu sắc: Ghi sáng
  • Mô tả: Ngoài trời, mái phẳng, 1 lớp cánh, 1 tấm gá thiết bị, khóa tay cầm, khoét lỗ đáy

  650.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 350x500x200. Vỏ Tủ Điện 35x50x20.

  Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 350x500x200. Vỏ Tủ Điện 35x50x20.

  Kích thước: Rộng 350 - Cao 500 - Sâu 200 (mm)
  Độ dày: ~ 1.0mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng
  Mô tả: Ngoài Trời, Mái Phẳng, 1 lớp cánh, 1 tấm gá thiết bị, khóa tay cầm, khoét lỗ đáy

  475.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 350x450x200. Vỏ Tủ Điện 35x50x20.

  Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 350x450x200. Vỏ Tủ Điện 35x50x20.

  Kích thước: Rộng 350 - Cao 450 - Sâu 200 (mm)
  Độ dày: ~ 1.0mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng
  Mô tả: Ngoài Trời, Mái Phẳng, 1 lớp cánh, 1 tấm gá thiết bị, khóa tay cầm, khoét lỗ đáy

  450.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 300x400x180. Vỏ Tủ Điện 30x40x18.

  Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 300x400x180. Vỏ Tủ Điện 30x40x18.

  Kích thước: Rộng 300 - Cao 400 - Sâu 180 (mm)
  Độ dày: ~ 1.0mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng
  Mô tả: Ngoài Trời, Mái Phẳng, 1 lớp cánh, 1 tấm gá thiết bị, khóa tay cầm, khoét lỗ đáy

  430.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 250x350x180. Vỏ Tủ Điện 25x35x18.

  Vỏ Tủ Điện Ngoài Trời 250x350x180. Vỏ Tủ Điện 25x35x18.

  Kích thước: Rộng 250 - Cao 350 - Sâu 180  (mm)
  Độ dày: ~ 1.0mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng
  Mô tả: Ngoài Trời, Mái Phẳng, 1 lớp cánh, 1 tấm gá thiết bị, khóa tay cầm, khoét lỗ đáy

  385.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 600x800x250. Vỏ Tủ Điện 60x80x25.

  Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 600x800x250. Vỏ Tủ Điện 60x80x25.

  Kích thước: Rộng 600 - Cao 800 - Sâu 250  (mm)
  Độ dày: ~ 1.2mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng

  980.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 500x700x250. Vỏ Tủ Điện 50x70x25.

  Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 500x700x250. Vỏ Tủ Điện 50x70x25.

  Kích thước: Rộng 500 - Cao 700 - Sâu 250  (mm)
  Độ dày: ~ 1.0mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng

  810.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 400x600x200. Vỏ Tủ Điện 40x60x20.

  Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 400x600x200. Vỏ Tủ Điện 40x60x20.

  Kích thước: Rộng 400 - Cao 600 - Sâu 200  (mm)
  Độ dày: ~ 1.2mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng

  490.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 350x500x200. Vỏ Tủ Điện 35x50x20.

  Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 350x500x200. Vỏ Tủ Điện 35x50x20.

  Kích thước: Rộng 350 - Cao 500 - Sâu 200  (mm)
  Độ dày: ~ 1.0mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng

  450.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 350x450x200. Vỏ Tủ Điện 35x45x20.

  Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 350x450x200. Vỏ Tủ Điện 35x45x20.

  Kích thước: Rộng 350 - Cao 450 - Sâu 200  (mm)
  Độ dày: ~ 1.0mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng

  395.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 300x400x180. Vỏ Tủ Điện 30x40x18.

  Vỏ Tủ Điện Trong Nhà 300x400x180. Vỏ Tủ Điện 30x40x18.

  Kích thước: Rộng 300 - Cao 400 - Sâu 180  (mm)
  Độ dày: ~ 1.0mm
  Chất liệu: Tôn sơn tĩnh điện
  Màu sắc: Ghi sáng

  295.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
1 2