So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hotline: 0914.356.507

EnglishVietnamese

0914.356.507

Nút Ấn - Nút Đề

 • Tiếp điểm phụ đôi IDEC 2NO / 1NO-1NC - tiếp điểm phụ kép IDEC

  Tiếp điểm phụ đôi IDEC 2NO / 1NO-1NC - tiếp điểm phụ kép IDEC

  47.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Tiếp điểm phụ loại thường đóng IDEC 1NC

  Tiếp điểm phụ loại thường đóng IDEC 1NC

  19.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Tiếp điểm phụ loại thường mở IDEC 1NO

  Tiếp điểm phụ loại thường mở IDEC 1NO

  19.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Nút nhấn đơn loại tự giữ IDEC - Nút nhấn không đèn nhấn giữ IDEC - YW1B-A1E*** series

  Nút nhấn đơn loại tự giữ IDEC - Nút nhấn không đèn nhấn giữ IDEC - YW1B-A1E*** series

  47.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Nút nhấn đơn IDEC - Nút nhấn không đèn IDEC YW1B-M1E*** series

  Nút nhấn đơn IDEC - Nút nhấn không đèn IDEC YW1B-M1E*** series

  30.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Nút nhấn có đèn xanh YW-L series 24V-220V - Nút nhấn có đèn xanh IDEC 24V-220V YW1L-M2E*** series

  Nút nhấn có đèn xanh YW-L series 24V-220V - Nút nhấn có đèn xanh IDEC 24V-220V YW1L-M2E*** series

  87.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Nút nhấn có đèn đỏ YW-L series 24V-220V - Nút nhấn có đèn đỏ IDEC 24V-220V YW1L-M2E*** series

  Nút nhấn có đèn đỏ YW-L series 24V-220V - Nút nhấn có đèn đỏ IDEC 24V-220V YW1L-M2E*** series

  70.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Nút nhấn có đèn vàng YW-L series 24V-220V - Nút nhấn có đèn vàng IDEC 24V-220V YW1L-M2E*** series

  Nút nhấn có đèn vàng YW-L series 24V-220V - Nút nhấn có đèn vàng IDEC 24V-220V YW1L-M2E*** series

  70.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Nút nhấn dừng khẩn cấp IDEC YW1B - Ấn dừng khẩn cấp IDEC nấm 40mm YW-B

  Nút nhấn dừng khẩn cấp IDEC YW1B - Ấn dừng khẩn cấp IDEC nấm 40mm YW-B

  50.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết