So sánh sản phẩm

MCB - BKJ

 • BKJ 1P 63A

  BKJ 1P 63A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  56.000 đ

 • BKJ 1P 50A

  BKJ 1P 50A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  59.500 đ

 • BKJ 1P 40A

  BKJ 1P 40A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  59.500 đ

 • BKJ 1P 32A

  BKJ 1P 32A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  56.000 đ

 • BKJ 1P 25A

  BKJ 1P 25A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  56.000 đ

 • BKJ 1P 20A

  BKJ 1P 20A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  56.000 đ

 • BKJ 1P 16A

  BKJ 1P 16A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  56.000 đ

 • BKJ 1P 10A

  BKJ 1P 10A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  56.000 đ

 • BKJ 1P 6A

  BKJ 1P 6A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  56.000 đ

 • BKJ 2P 63A

  BKJ 2P 63A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  126.500 đ

 • BKJ 2P 50A

  BKJ 2P 50A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  126.500 đ

 • BKJ 2P 40A

  BKJ 2P 40A

  • - Thuộc dãy sản phẩm BKJ của dòng BK Series
  • - Dòng định mức: 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A
  • - Khả năng ngắt : 6kA tại 230/400VAC
  • - Cách lắp: Trên DIN rail 35mm

  126.500 đ

Giỏ hàng của tôi (0)
 • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn