So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hotline: 0914.356.507

EnglishVietnamese

0914.356.507

SCHNEIDER

SCHNEIDER

 • Easy9 MCB 1P 63A

  Easy9 MCB 1P 63A

  Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn m1ch (lcn) PH/N 230VAC

  108.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 1P 50A

  Easy9 MCB 1P 50A

  Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn m1ch (lcn) PH/N 230VAC

  108.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 1P 40A

  Easy9 MCB 1P 40A

  Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  66.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 1P 32A

  Easy9 MCB 1P 32A

  Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  47.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 1P 25A

  Easy9 MCB 1P 25A

  Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  47.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 1P 16A

  Easy9 MCB 1P 16A

  Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  47.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 1P 10A

  Easy9 MCB 1P 10A

  Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  47.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 1P 20A

  Easy9 MCB 1P 20A

  Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  47.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 1P 6A

  Easy9 MCB 1P 6A

  47.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 2P 63A

  Easy9 MCB 2P 63A

  Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  210.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 2P 50A

  Easy9 MCB 2P 50A

  Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  210.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
 • Easy9 MCB 2P 40A

  Easy9 MCB 2P 40A

  Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 400V, C curve Cầu dao tự động Easy9 tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898-1 Chức năng: Chống dòng quá tải Chống dòng ngắn mạch (lcn) PH/N 230VAC

  126.000 đ

  Chi tiết
  Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6